Prishöjning kommer att ske på våra behandlingar den 1 september.

Prishöjning kommer att ske på våra behandlingar den 1 september.

Prishöjning kommer att ske på våra behandlingar den 1 september. - 2022-07-06

Pga. att priserna höjts hos våra leverantörer behöver vi justera våra priser på våra behandlingar. Tack för er förståelse!